Regler

UK:

Når man konkurrerer i freestyle/slowdance i UK så kan det være litt andre regler enn det vi er vant med i Norge så her er en link til reglemanget der Lurt å lese igjennom før man evnt reiser ut på konkurranse i Storbritannia.

http://adfp.co.uk/

Norge/Norden:

Som idrettsklubb må vi forholde oss til NIF og deres lover og regler. Bland annet barneidrettsbestemmelsene. Som ung danser er det dessverre ikke sikkert du er gammel nok til å konkurrere i utlandet. Merk at det er litt andre regler innen og utenfor norden.

http://www.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/Sider/default.aspx

IDO

Inenfor IDO grener så er det samme reglement som i Norge men her er link itilfelle noe er uklart eller om man trenger å finne ut av noe.

http://www.ido-dance.com/ceis/webHomeIdo.do

 

Freestyle/Discojazz og IDO grener

Les mer her!