Styret

Styreleder: Kristin Halland
Nestleder: Stig Solbjør
Styremedlem: Karen Marie Torp Hansen
Styremedlem: Øyvind Fjeld
Styremedlem: Stian Gulli Hanssen
Styremedlem: Tore Fonstad
Varamedlem: June Nordby
Revisor 1: Per Ivar Leirud
Revisor 2: Gunn Delbekk