Årsmøte blir 27. mars kl 18.00 på KOBBL. Saker som ønskes meldt inn har frist 12. mars. Saker kan meldes til styret@victorydance.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på www.victorydance.no

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.

Se saksliste og årsberetningen HER

 

X
X