Årsmøte 2020

Årsmøte ble avholdt på teams 10.juni 2020

Her er årsprotokollen: Protokoll 2020_signert

 

Med vennlig hilsen

styret

X
X