Årsmøte 2020


Ny dato for årsmøte er onsdag 10. juni kl.18.00. Møtet vil bli avholdt digitalt på Teams.

 

Påmelding til årsmøte gjøres til styret@victorydance.no innen fredag 5.juni. Du vil da få en mail i forkant av møte med link.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter: Årsberetning 2019

Frist for innsendelse av saker til årsmøte var 25.mars 2020.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til digitalt årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

styret

X