Årsmøte 2020

Årsmøte er utsatt inntil videre.

Vi kommer tilbake med ny dato, så fort vi vet noe mer i forhold til den uvanlige situasjonen vi har nå.

Styret innkaller herved til årsmøte i Kongsvinger danseklubb.

 

Innkalling til årsmøte: Innkalling til årsmøte 2020

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter: kommer senest én uke før årsmøtet

 

Årsmøtet avholdes den 26. mars kl 18.00 på Klosser, Markensvegen 1b 2212 Kongsvinger.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mars. Saken meldes på epost til styret@victorydance.no.

 

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

 

 

 

Med vennlig hilsen

styret

X