Årsmøte 2021

Årsmøte ble avholdt på teams 23.mars 2021

Her er årsprotokollen: Protokoll 2021_signert

 

Med vennlig hilsen

styret

X
X