Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte i Kongsvinger danseklubb, Victory Dance

 

Innkalling til årsmøte: Innkalling til årsmøte 2022

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter: Saksliste med alle saksdokumenter

Styret innkaller herved til årsmøte i Kongsvinger danseklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 23. mars kl 20.00 digitalt.

Påmelding til årsmøte gjøres til: styret@victorydance.no innen torsdag 17.mars. Du vil få en mail i forkant av møtet med link.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars. Saken meldes på epost til styret@victorydance.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

X
X