Styret innkaller herved til årsmøte i Kongsvinger Danseklubb – Victory Dance.

Årsmøtet avholdes onsdag 29. mars kl. 19:00 i Kongsvingerhallen, rom 20, 2. etg.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15. mars til Kongsvinger Danseklubb – Victory Dance, Fjellgata 6, 2212 Kongsvinger.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.victorydance.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Saksdokumenter

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

X
X