Bevegelighetstrening

Bevegelighetstrening:

Det er ingen hemmelighet at for å bli god i dans er det ekstremt viktig å ha et godt leddutslag. Dette gjelder i de fleste dansestiler og vi har derfor viet en liten halvtime spesifikt til dette. Her baserer vi oss hovedsakelig på aktiv bevegelighetstrening. Det vil si at man er i bevegelse når man tøyer. Det betyr at denne timen er veldig variert og morsom. Det vil bli gitt litt hjemmelekser fra gang til gang og det blir gjort målinger underveis slik at man kan følge med på fremgangen sin.

Krav: At du går på et av våre dansekurs. Åpent nivå