Jump turns & stretching

Denne klassen er satt opp for alle dansere som danser slow, jazz, moderne, freestyle og disco. Her øves det på grunnleggende dansetekniske ferdigheter som turns, piruetter, hopp, devlopé og utallige kombinasjoner og variasjoner av dette. I tillegg er det stor fokus på bevegelighet og balanse som er helt avgjørende for teknikk og gjennomføring på en estetisk korrekt måte. Med andre ord, en utrolig viktig klasse for dansere som ønsker å utvikle seg.

X
X