Forsikring

I og med at Victory Dance er medlem av Norges Danseforbund, er våre medlemmer omfattet av ND`s grunnforsikring.

Forsikringen gjelder medlemmer til og med fylte 25 år. Når medlemmet har fylt 26 år opphører forsikringen.

Les mer om ordningen her

X
X