Styret

Styreleder: Kristin Halland
Nestleder: Linda Olsrud
Styremedlem: Stian Gulli Hanssen
Styremedlem: Tore Fonstad
Styremedlem: Øyvind Fjeld
Styremedlem: Trude C. Aasland
Varamedlem: June Nordby
Varamedlem: Line Helstad
Revisor 1: Per Ivar Leirud
Revisor 2: Linda Myrvold

Takk til våre sponsorer

Støtt oss!X