Victorystipendet

Hvert år deler Victory Dance et internt stipend til en danser som har utmerket seg spesielt. Ikke bare resultatmessig men også som en som fremmer verdiene til klubben (samhold – mestring – danseglede) utad på en god måte. Danseren bør vise kvaliteter som god treningsmoral, være et sunt og godt forbilde for meddansere og være inkluderende og støttende mot alle i klubben uavhengig av alder, ferdigheter og ambisjoner. Danseren som mottar stipendet er høyt motivert for dansen og er en god representant for klubben på konkurranser og andre arrangementer.

Amalie Stormo Fenny

Amalie Stormo Fenny

Vinner 2022

X
X