Lisenser og forsikringer

Lisenser og forsikringer

På hjemmesiden til Norges danseforbund finner du mer informasjon om lisenser og forsikringer

Norges Danseforbund:https://www.danseforbundet.no/

Alle lisenser og forsikringer gjelder tom. 31. desember inneværende år.

For konkurransedansere:
Lisens kjøpes via lenken på hjemmesiden til Norges Danseforbund. Vi anbefaler at du kjøper lisensen i god tid før du skal delta på konkurranse.

Det er også mulig å kjøpe engangslisens på konkurransen, dette gjøres ofte ved påmelding.

Pr. 01.01.24 er prisene:
Helårs konkurranselisens 11 – 12 år – 250 NOK
Helårs konkurranselisens 13 år oppover – 550 NOK
Engangskonkurranselisens – 150 NOK (Kjøpes i påmeldingen til den gjeldende konkurransen)

For dansere som ikke konkurrerer:
Dansere under 13 år er forsikret gjennom Norges idrettsforbund barneforsikring. Mer informasjon finner du her.

Dansere over 13 år som ikke konkurrerer er forsikret med Grunnlisens, betalt av Victory Dance. Ønskes en ekstra forsikring kan utvidet lisens kjøpes på eget initiativ, ta kontakt med Norges Danseforbund.