Rent idrettslag

Rent Idrettslag er et program fra Antidoping Norge – med Norges Idrettsforbund som samarbeidspartner.

08.01.2020 ble Victory Dance godkjent som rent idrettslag. Her er sertifiseringsbeviset.