Førstegangskonkurranse

Siden Victory Dance er medlem av Norges Danseforbund og Norges Idrettsforbund, har alle våre medlemmer rett til å delta på konkurranser i regi av ND.

Å delta på konkurranser er selfølgelig helt frivillig men vi oppmuntrer alle til å prøve, de fleste blir hekta.

For alle dansere under 11 år holdes det regional konkurranse i henhold til NIFs barneidrettsreglement. Det vil si at alle danser like mange ganger og alle får premie.

Danserne blir delt inn etter alder og ferdighetnivå. Førstegangs konkurrerende stiller i klassen: rekrutt. Disse skal kun ha på seg vanlig treningstøy uten glitter og bling på! Det er også viktig å merke seg regelen: ingen sminke tillatt for dansere under 10 år. 10-12 år har lov, men i moderat grad.

Man kan konkurrere i singel, dobbel, trio og slowdance. Du er aldri alene på gulvet. Musikken følger et visst tempo (34-38 takter i minuttet) så du vet ikke hvilken sang man får på forhånd, kun tempo er da gitt.

Når du konkurrerer skal du ha et startnummer på ryggen. Det henger lister i konkurranse arenaen over hvilket nummer man har fått tildelt og du går da og henter dette selv. Dette må gjøres senest en time før start. Husk å ta med sikkerhetsnåler til å feste nummerlappen med. Det er viktig å følge med på når danseren skal ut på gulvet å danse slik at man ikke går glipp av noen runder. Det er alltid en eller flere trenere fra klubben til stede på konkurranser for å veilede danserne og foreldrene.

Alle de forskjellige klubbene har fått tildelt bord rundt dansegulvet slik at vi sitter samlet så vi kan heie på hverandre og har det hyggelig sammen samtidig.

Les reglementet nøye slik at du stiller forberedt. Ta også en prat med treneren for tilleggsinformasjon. For dere med dansere under 11 år så les også regelendringene under.

Lykke til!

NYE RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSER FOR BARN UNDER 11 ÅR
Grenseksjon Freestyle & IDO-grener innfører nye retningslinjer for gjennomføring av konkurranser for barn under 11.

Hvorfor
Konkurransepraksis for barn under 11 år har vært variabel for vår grenseksjon, og styret ønsker å innføre en ordning som ivaretar NIF sine bestemmelser for barneidrett og som vil utøverens egeninnsats i sentrum. Det nye systemet har til hensikt å gi danserne en konkret tilbakemelding på deres prestasjon, slik at de kan se sin egen utvikling. Dette vil bli gjennomført ved at hver danser/duo/gruppe vil får en poengsum fra hver dommer, ut i fra tre ulike kriterier. Takt, teknikk og presentasjon.

Hvordan
Alle dansere på alle nivåer/alder i klassene under 11 år skal danse 3 ganger/runder på konkurransene. Antall dansere på gulvet i hvert heat/pulje vil være begrenset, slik at dommerne skal ha anledning til å vurdere prestasjonen til alle danserne i klassen.

Dommerne vil gi poeng for prestasjonen på hvert enkelt kriterium på en skala fra 1-5 der 5 er best.

Resultater
De totale poengsummene per danser/duo/gruppe vil offentliggjøres i nummerrekkefølge på konkurransen ved oppslag på vegg, og vil også bli tilsendt klubben per e-post etter at konkurransen er gjennomført.

Styret

Styret i Kristiansand Danseklubb

Styreleder | Birte Justvik
99043001  

Styremedlem | Rina Barikmo Au
90836771

Styremedlem | Hanne Marie Edvardsen Jelavic
91385228

Styremedlem | Kathrine Bakke
95880144 

Styremedlem | Trine Egeland
97172978

Varamedlem | Camilla Høy
92243499