Victorystipendet

Hvert år deler Victory Dance et internt stipend til en danser som har utmerket seg spesielt. Ikke bare resultatmessig men også som en som fremmer verdiene til klubben (samhold – mestring – danseglede) utad på en god måte. Danseren bør vise kvaliteter som god treningsmoral, være et sunt og godt forbilde for meddansere og være inkluderende og støttende mot alle i klubben uavhengig av alder, ferdigheter og ambisjoner. Danseren som mottar stipendet er høyt motivert for dansen og er en god representant for klubben på konkurranser og andre arrangementer.

Stine Emilie Døli

Vinner 2010

Marlene Halvorsen Myhrer

Vinner 2011

Andrea Løvlien Solbjør

Vinner 2012

Ohna Rudshaug Sannerud

Vinner 2013

Ronja Grønnerud Fjeld

Vinner 2014

Maren Fonstad

Vinner 2015

Signe Aurbakken

Vinner 2016

Rikke Halland-Pedersen

Vinner 2017

Mathilde Gulli Lindseth

Vinner 2018

Mia Nymoen

Vinner 2019

Amalie Stormo Fenny

Vinner 2021

Synne Odland Aase

Vinner 2022

Pia Raad

Vinner 2023

Styret

Styret i Kristiansand Danseklubb

Styreleder | Birte Justvik
99043001  

Styremedlem | Rina Barikmo Au
90836771

Styremedlem | Hanne Marie Edvardsen Jelavic
91385228

Styremedlem | Kathrine Bakke
95880144 

Styremedlem | Trine Egeland
97172978

Varamedlem | Camilla Høy
92243499