Sporslig utvalg

Dette er en gruppe sammensatt av våre mest erfarne trenere med et sterkt engasjement i klubben og som jobber for at den sportslige kvaliteten i klubben i varetas og utvikles i riktig retning og som er i tråd med Victory Dance sine verdier, barneidrettsbestemmelser og NIF`s «idrett for alle». Sportslig utvalg har meget god kunnskap innen dansesporten og har sin utdanning fra dans og idrett. Sportslig utvalg er derfor en stor ressurs for styret og klubben generelt. SU sitt mål er at alle dansere skal ha et tilbud i henhold til sin alder, nivå, utviklingsønske og at de til enhver tid opplever at de får variasjon, utfordring, mestring og utvikling.

Sportslig utvalg på Victory Dance består av:

  • Ida Craig
  • Andrea Løvlien Solbjør
  • Marlene Halvorsen Myhrer
  • Ronja Grønnerud Fjeld
X
X