Påmelding– Dans for alle/Enrolment – Everyone can dance

Victory Dance jobber for at alle skal få mulighet til et dansetilbud uavhengig av bakgrunn, etnisitet og økonomiske forutsetninger. Dette er et inkluderingstiltak som klubben har gjort for å bidra i samfunnet og spre danseglede til alle. Klubben søker om tilskudd og gavemidler fra diverse organisasjoner og bedrifter for å kunne dekke disse plassene økonomisk. Det er tre grupper som går under dette tiltaket:

 • Flyktninger
 • Dansere fra familier uten betalingsevne
 • Dansemoro deltagere (dansere med psykisk og/eller fysisk utviklingshemming)

Tilhører du, eller skal hjelpe noen fra en av disse kategoriene så gjør du påmelding og registrering slik:

 • Last ned og fyll ut skjema elektronisk: KLIKK HER FOR SKJEMA
 • Send skjemaet på e-post til ida@victorydance.no
 • Last ned Spond appen og registrer deg som deltager. (se info på skjema)
 • Møt opp på kurs!

***

Victory Dance is working hard for everyone to have the opportunity to dance. No matter your background, etniticity or financial ability. This is inclusion measures we do as a sports club to contribute to our community and spread the joy of dancing. The sports club (Victory Dance) applies for financial support from organizations and businesses for help to cover these expenses. There are three categories we try our best to help:

 • Refugees
 • Dancers from families with low income
 • “Dansemoro” paticipants (Mentally and/or physically disabled dancers)

Do you, or anyone you are helping from one of these categories, you must register like this:

 • Download and fill in the form: CLICK HERE
 • Send the form by e-mail to ida@victorydance.no
 • Download the Spond app and registrer as a member (info on form)
 • Come for danceclass!

Takk til vår største bidragsyter: