Protokoll årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Kongsvinger danseklubb Victory Dance gjennomførte årsmøte 16. mars 2023.

Årsberetningen for 2022 finner du her.

Protokollen fra årsmøtet finner du her.

Styret

Styret i Kristiansand Danseklubb

Styreleder | Birte Justvik
99043001  

Styremedlem | Rina Barikmo Au
90836771

Styremedlem | Hanne Marie Edvardsen Jelavic
91385228

Styremedlem | Kathrine Bakke
95880144 

Styremedlem | Trine Egeland
97172978

Varamedlem | Camilla Høy
92243499