Priser

Nye priser fra 01.01.2023:

Medlemsskap i klubben kr. 150 (Må betales en gang i året, og registreres i Norges Idrettsforbund (NIF))
15 UKER à 60 MINUTTER kr. 1 650,-
15 UKER á 45 MIN kr 1 450,-
15 UKER á 90 MIN kr 1 820,-
15 UKER DANSEMORO / spesielle behov Gratis
Foreldre & Barn (6 uker a 30 min.) Kr 450,-
15 UKER DANS SÅ MYE DU VIL kr 3 900,-
FAMILIE RABATT (15uker) (familiemedlemmer i samme husstand) kr 250,-
FAMILIE RABATT – om du har 2 stk pakkedansere (gjelder familiemedlemmer i samme husstand) 50 % på pakkedanser nr. 2
KURS RABATT (15 uker) (tilkommer på kurs nr. 2, 3 osv.) kr 250,-
PRØVETIME (kun 15 ukers kurs) kr 0,-
Klippekort 10 klipp kr 1 450,-
6 UKER à 90 minutter kr 800,-
6 UKER à 60 minutter kr 550,-
6 UKER dansepakke kr 1 000,-
6 UKER familierabatt kr 50,-

Merk:
Ved endelig påmelding og betaling pålyder en påmeldingsavgift på kr 35,- pr. deltager 
 (kostnad for bruk av påmeldingssiden deltager.no).