Priser

Nye priser fra 01.01.2023:

 

Merk:
Ved endelig påmelding og betaling pålyder en påmeldingsavgift på kr 35,- pr. deltager 
 (kostnad for bruk av påmeldingssiden deltager.no).

X
X