Kompaniene

Fra tidligere har gamle Jump dansestudio hatt sine kompani. Denne tradisjonen har blitt videreført ved integreringen inn i Victory Dance. Dette er et tiltak for at scenekunstdanserne har noe å jobbe å strekke seg mot.

Kompaniene har sine egne forestillinger hvert år på Scene-U, to ganger i året. Hver vår og hver jul. Som medlem av et kompani vil du også få mulighet til å være med på oppvisninger og andre oppdrag som Victory Dance får tilbud om. Kompanidansere får også mulighet til å kjøpe sin egen Victory Dance «kompani»-jakke.

Pr. januar 2024 er dette våre kompanier:

o Juniorkompaniet – fra 4. trinn +

o Aspirantkompaniet – Etter nivå og ferdigheter

o Kompaniet – Etter nivå og ferdigheter

Kompaniforestillinger på Scene U:

2024:

  • Vårforestilling: Lørdag 4. mai kl. 15:00 og 17:00
  • Juleforestilling: Lørdag 7. desember kl. 15:00 og 17:00

Audition

Det blir avholdt en audition hvert år, stort sett onsdag i uke 1 kl. 17:00, som man kan delta på for opptak, dersom det er ledige plasser. Dette vil foregå på den måten at man har en klasse først der man lærer koreografi, så fremføres dette i mindre grupper for dommerpanelet. Du vil motta en e-post i etterkant med resultater og informasjon. Audition vil bli annonsert i forkant på Spond, hjemmeside og facebook siden vår.

Merk! Det er ikke automatisk opptak fra et kompani til et annet. Du må da igjennom et nytt opptak (audition)

Dersom ditt barn skal delta på audition kan det være lurt å forberede det på at ikke alle får plass, men at det uansett er en fin læring og erfaring i seg selv å delta på audition. Man skal unne hverandre suksess selv om man kanskje ikke fikk det helt til selv denne gangen.

I panelet på audition:

  • Anne-Line Kamøy
  • Ida Craig
  • Trenere for kompaniene

Kriterier:

o Du må ha dans så mye du vil pakken og gå klasser innen ballett, jazz og contemporary

o Du må oppfylle alderskravet (jr. kompaniet)

o Gode ferdigheter

o Dedikert og motivert. Ønske om utvikling

o Evne til å samarbeide

o Høyt oppmøte

o Treningsmoral

o Deltagelse på ulike oppdrag

o Utviklingspotensiale

o Være et godt forbilde som bidrar til et trygt og godt dansemiljø for ALLE DANSERNE

Neste Kompaniforestilling