Medlemskap

Medlem av Victory Dance!

Du har nå mulighet til å melde deg inn som medlem i Victory Dance selv om du ikke går på dansekurs. Medlemskapet vil gi deg mulighet til å være med å påvirke utviklingen av klubben. Er du over 15 år og har vært medlem av klubben i minimum en måned, vil du ha stemmerett på årsmøtet. Alle som er registrert som dansere hos oss og har betalt for dansekurs i inneværende år er automatisk medlem av klubben for det samme året.

Medlemsavgift er 150kr (+20kr i gebyr) pr. kalenderår.

Meld deg inn: HER

X
X